İngilizceOrf (Ritm)SeramikDenge ve HareketDramaTürkçeFen ve DoğaSanatsal Etk.OyunGezi
Etkinliklerimiz / Sanatsal ve Yaratıcı Etkinlikler
<< geri dön

Küçük Şeyler Anaokullarının eğitim prograı bilim ve sanat temelli bir programdır. Küçük Şeyler'de "Sanat Eğitimi" aslında "Sanatla Eğitim" anlamında kullanmaktadır. Amaç "sanat eğitimi değil sanatla eğitimdir." 

Sanatla eğitim öğrencilerimizde;

  • Tüm zihinsel yeti ve süreçleri,
  • Duyu, duyum ve algılama,
  • İmgeleme, düşünme ve çağrışım gibi süreçleri eğitmek demektir.

Okul öncesi dönemde sanatla eğitimin çeşitli yaklaşımlara göre anlamı ve değeri:

  • Psikolojik yaklaşım sanatı, çocukların içsel dünyasının yansıması olarak görmektedir.
  • Bilişsel yaklaşım ise sanatı çocukların dünya hakkında genel bilgi yapısı olarak değerlendirirken,
  • Bir başka yaklaşımda sanat eğitimi, çocukların öz gelişimlerini ifade etmekte ve çocukların içinde yaşadıkları toplumla kendileri arasındaki ilişkiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla iletişim kurabilmelerini kapsamaktadır.

Sanatla eğitimin kazanımları:

  • Çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.
  • Çocuğun sanat ürünü oluşturma süreci kendi yaşamına anlam vermesini sağlar.
  • Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat verir.
  • Çocukların estetik duygusunu ve yaratıclıklarını geliştirir.
© 2010 Tüm hakları sakılıdır. Çekmeköy Küçük Şeyler Anaokulu
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisinin Bir Markasıdır.
Anasayfa
|
Etkinlikler
|
E-bültenler
|
Foto Galeri
|
Duyurular
|
İletişim
Tasarım ve Kodlama: Maya Interactive